Tietosuoja

Tietosuoja

Seloste tietosuojasta (GDPR)

Asiakas- ja lainausrekisterin tietosuoja

 

 

Lainaajan ja mahdollisen takaajan tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kirjat ja muu aineisto ovat arvokkaita omaisuuseriä. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalaki 1050/2018 §29). 

Tietoja käytetään ainoastaan Studiumin kirjastoasiointiin ja siihen liittyvään viestintään. Kirjasto vastaa siitä, että rekisteri on kulloinkin voimassa olevien lakien mukainen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain rekisterin tietosuojaselosteessa mainituille tahoille. Tietosuojakysymyksistä vastaava henkilö on Gabriel Salmela (kirjasto@studium.fi)

 

Yleistä tietoa EU:n tietosuoja-asetuksesta ja viranomaistoiminnasta on osoitteessa www.tietosuoja.fi

EU:n tietosuoja-asetusta voit tarkastella täällä

Sélecteur de langues