Käsikirjasto

Käsikirjasto

Käsikirjastoaineistoa paikanpäällä

Käsikirjaston ensyklopediat ja sanakirjat antavat nopeasti käsityksen laajoista aihepiireistä sekä niiden keskeisistä käsitteistä. Erikielisiä painettuja teoksia lyötyy mm. spiritualiteetin, ekumeenisen liikkeen, katolisuuden, filosofian historian, kanonisen lain ja dogmatiikan sekä moraalin aloilta. 

 

Käsikirjoja ei voi lainata, mutta niistä voi soveltuvin osin ottaa paperi- tai digijäljennöksiä paikan päällä kirjastossa. 

Sélecteur de langues