Lainanottosäännöt

Lainanottosäännöt

Kirjastokortti

 

Henkilökohtaisen Studiumin kirjastokortin, lainausoikeuden ja tunnusluvun saat kirjastosta. Rekisteröinnin yhteydessä peritään kertamaksuna:

opiskelijoilta 5,00 euroa

muilta 15,00 euroa. 

 

Kortin saat, kun esität valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun, voimassaolevan henkilötodistuksen. Kirjastokortin myöntämiseen tarvitaan Suomessa oleva osoite. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjastokorttisi on voimassa vuoden kerrallaan.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Olet vastuussa aineistosta, joka on lainattu kirjastokortillasi. Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Et ole vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla sen jälkeen, kun katoamisilmoitus on tehty. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon. Kadonneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu.

Pidä yhteystietosi ajan tasalla. Yhteystietosi voit tarkastaa ja päivittää kirjautumalla omiin tietoihisi osoitteessa www.studium.fi tai ilmoittamalla yhteystietojen muutoksista viipymättä kirjastoon.

Kirjastokorttiin tarvitaan tunnusluku, mikäli käytät kirjaston verkkopalveluja tai lainausautomaatia. Tunnusluvun saat kirjastosta rekisteröitymisen yhetydessä. Tunnuslukua ei anneta sähköpostilla tai puhelimessa.

 

Lainaus, varaus ja uusiminen

Laina-ajat ovat seuraavat

 • yleinen laina-aika 28 vuorokautta

Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin laina-aikoja. Lainan eräpäivä näkyy lainauskuitista. Voit saada ilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä sähköpostiisi, jos olet antanut sen kirjaston asiakasrekisteriin.

Voit uusia lainasi enintään viisi kertaa peräkkäin. Uusiminen ei onnistu, jos aineistosta on varauksia tai olet menettänyt lainausoikeutesi. Lainan voit uusia kirjautumalla asiakastietoihisi verkkokirjastossa tai lähettämällä sähköpostia kirjasto@studium.fi

Lainat palautetaan Studiumin kirjastoon tuomalla paikan päälle ellei muuta erikseen sovita.

 

Maksut ja aineiston korvaaminen

Kirjastoaineiston käyttö on pääsääntöisesti maksutonta. Maksua peritään kuitenkin myöhässä palautetusta, kadonneesta ja vahingoittuneesta aineistosta sekä kaukopalvelusta. Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaku sekä mahdolliset perimisestä aiheutuvat kulut. Myöhästymismaksut alkavat kertyä ensimmäisenä päivänä eräpäivästä.

Mikäli lainoja ei ole muistutuksista huolimatta palautettu, niistä lähetetään lasku. Laskutusvaiheessa aineistosta on maksettava aineiston korvaushinnan lisäksi laskutuskulut (5 €) ja kertyneet myöhästymismaksut.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston voi korvata joko maksulla tai vastaavalla aineistolla. Vaikka palauttaisit aineiston myöhemmin kirjastolle, kirjasto ei palauta maksamiasi korvauksia sinulle takaisin.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitetta.

Tarkemmat tiedot kirjastossa perittävistä maksuista ja ohjeet aineiston korvaamiseksi löytyvät nettisivuilta.

Lainausoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Menetät lainausoikeuden, jos

 • sinulle on lähetetty lasku myöhässä olevasta aineistosta
 • sinulla on maksamattomia maksuja 150 euroa tai enemmän
 • olet kadottanut tai turmellut kirjaston aineistoa

Saat lainausoikeuden takaisin, kun

 • olet maksanut kertyneet maksut ja korvaukset
 • olet palauttanut laskutetun aineiston
 • olet korvannut kadonneen tai turmeltuneen aineiston

Kirjaston käyttöoikeuden menetys

Voit menettää kirjaston käyttöoikeuden määräajaksi, jos huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheutat häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarannat sen turvallisuutta tai vahingoitat kirjaston omaisuutta.

Kaukopalvelu

Jos haluamaasi aineistoa ei löydy Studiumin kirjastosta, se voidaan tilata muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukopalvelu on maksullista.

Asiakas- ja lainausrekisterin tietosuoja

Lainaajan ja takaajan tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalaki 1050/2018 §29).

Tietoja käytetään ainoastaan kirjastoasiointiin. Kirjasto vastaa siitä, että rekisteri on kulloinkin voimassa olevien lakien mukainen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain rekisterin tietosuojaselosteessa mainituille tahoille.  Tietosuojaseloste on nähtävillä verkkosivuilla.

Maksut

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksut alkavat kertyä ensimmäisenä päivänä eräpäivästä seuraavasti

 • myöhästymismaksu/vrk/aikuisten aineisto/laina 1,00 € / 7 vrk
 • myöhästymismaksun enimmäismäärä / laina 30 €
 • myöhästymismaksujen kokonaissumma enintään 50 € / asiakas

Alle 18-vuotiaiden lainaamasta aineistosta sekä lastenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksua.

Myöhästymismuistutukset ja laskutus

 • 1. Muistutus 3 vrk myöhässä
 • 2. Muistutus 21 vrk myöhässä
 • 3. Muistutus 42 vrk myöhässä
 • Laskutus 60 vrk myöhässä

Mikäli aineistoa ei palauteta 60 vuorokauden kuluessa eräpäivästä peritään seuraavat maksut

 • laskutuskulut 6 € + kertyneet myöhästymismaksut + aineiston korvaushinta

Ensimmäinen ja toinen myöhästymismuistutus lähetetään vain sähköpostitse.

Kaukolaina

 • Kaukolaina 4 €
 • Muualta kuin Suomesta välitetyt kaukolainat laskutetaan lähettävän kirjaston mukaan
 • Kaukopalveluna välitetyt kopiot laskutetaan lähettävän kirjaston mukaan

 

Kirjastokortin uusiminen 

 

Uusi kirjastokortti on 5,00 euroa

 

Tulosteet ja kopiot

 

Hinnasto nähtävissä tulostimen vierässä.

 

Aineiston korvaushintoja


Kirja-aineistosta peritään laskutusvaiheessa 30 euroa / kappale.

 

Kielivalinta